gạch tuynel , gach tuynel

gạch tuynel , gach tuynel

Tin tức

Năm 2012 nhà máy gạch tuynel đạt sản lượng 16 triệu viên năm

Năm 2012 nhà máy gạch tuynel đạt sản lượng 16 triệu viên năm

Sông lam TV - Năm 2012 là năm  kinh tế khó khăn .Nhà nước cắt giảm đầu tư công. Tuy nhiên nhà máy gạch Tuynel sông lam vẫn hoàn thành kế hoạch với sản lượng 16 triệu viên năm.

Kết thúc năm 2012 nhà máy gạch tuynel sông lam đã đạt sản lượng 16 triệu viên năm, bằng sản lượng của năm cao nhất. Đạt được kết quả đó là do nhà máy tăng cường tiếp thị, tiếp tục giữ vững chất lượng gạch tiêu chuẩn. Sản xuất gạch lọai 1 đạt  tỷ lệ trên 95%.

Description: 1

Năm 2012 nhà máy gạch tuynel sông lam đã đạt sản lượng 16 triệu viên năm

 

 

Tiếp tục đa dạng hóa các sản phẩm. Kịp thời đáp ứng nhu cầu thị trường nhất là thị trường tư nhân hộ gia đình. Có chính sách ưu đãi đối với khách hàng truyền thống và hộ gia đình. Tăng cường tiết kiệm, tìm mọi sáng kiến để tiết kiệm tài nguyên đất. Chủ động tìm đến các Doanh nghiệp thi công mặt bằng để tận dụng nguồn đất nguyên liệu để sản xuất gạch.

Trong  năm 2012 nhà máy gạch tuynel sông lam đã đảm bảo đủ việc làm cho cán bộ công nhân, Hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách và các khoản Bảo hiểm cho công nhân. Kiềm chế  không làm biến động giá gạch tiêu chuẩn góp phần kiềm chế tăng  giá thành xây dưng.

Hiện tại cán bộ công nhân nhà máy đang đẩy mạnh phong trào mừng Đảng mừng xuân với mục tiêu sản xuất 3 triệu viên gạch tiêu chuẩn trong quý I/2013.